Ścibisz Piotr

T R Ą B K A

 

Piotr Ścibisz – Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ludomira Różyckiego w Kielcach.W latach 1997-2002 pracował jako trębacz w Orkiestrze Wojskowej Garnizonu Kielce. Współpracował z wieloma znanymi muzykami m.in.Włodizmierzem Kiniorskim, Orkiestrą Świętokrzyską, Big Band-em Tomasza Kopycińskiego. Koncertował oraz nagrywał z zespołem „Terne Roma”. Nagrał słynne solo na trąbce do utworu „Ja jestem macho” w utworze Kasy Kasowskiego. Obecnie jest trębaczem w zespole Kolakawa i 1-szym trebaczem w Orkiestrze KiZCHS Siarkopol w Grzybowie.